Logget inn som   
styrer@rosteru...   
 
Undersøkelser
Veiledninger
FAQ
eDialog24 chat kontaktpunkt

Rosterud familiebarnehage >  Rapporter

Barnehage 2011 - foreldre / foresatte

Rosterud familiebarnehage
Sammenstilling:   [Legg til]
28 kommuner i snittet.
Resultat for brukerne   [Graf] Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
I hvor stor grad er du fornøyd med:
ditt barns sosiale utvikling? 5,3 5,2 6,0 4,9
aktivitetsinnholdet i barnehagen? 5,3 4,9 5,6 4,4
hvordan barnehagen tilrettelegger for det enkelte barns læring? 5,3 4,7 6,0 4,0
barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter? 5,4 4,8 5,6 4,0
barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling? 5,3 4,9 5,4 4,5
de ansattes kompetanse til å gjøre en god jobb med ditt barn? 5,5 4,9 5,4 3,5
personalets omsorg for barnet? 5,6 5,2 5,7 4,0
barnehagens mattilbud?  (sunn mat, riktig kosthold) 5,6 4,7 6,0 3,1
barnehagens arbeid som kulturformidler? 5,3 4,7 5,1 3,0
Snitt: 5,4 4,9 5,6 3,9
Trivsel   [Graf] Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
I hvor stor grad synes du ditt barn opplever
Allsidig lek og aktiviteter? 5,7 4,9 6,0 4,0
At det er gøy i barnehagen? 5,5 5,1 6,0 4,0
Godt samspill med de voksne? 5,6 5,1 5,7 4,0
Godt vennskap med andre barn? 5,4 5,0 6,0 4,0
Snitt: 5,5 5,0 5,9 4,0
Brukermedvirkning   [Graf] Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
I hvor stor grad er du fornøyd med:
Barnehagens interesse for dine synspunkter? 5,2 4,7 6,0 4,2
Dine muligheter for medinnflytelse over tilbudet i barnehagen? 5,3 4,4 5,3 4,0
Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen? 5,3 4,5 6,0 4,0
Barnehagens samarbeid med hjemmet? 5,3 4,8 6,0 4,5
Samarbeidsutvalgets arbeid for å sikre foreldrenes medvirkning? 5,3 4,3 5,0 4,0
Snitt: 5,3 4,5 5,7 4,1
Respektfull behandling   [Graf] Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
I hvor stor grad synes du personalet
Behandler barnet med respekt? 5,6 5,2 6,0 4,9
Behandler deg med respekt? 5,6 5,2 6,0 3,0
Tar barnet på alvor? 5,6 5,2 6,0 4,9
Tar deg på alvor? 5,6 5,1 6,0 3,0
Snitt: 5,6 5,2 6,0 3,9
Tilgjengelighet   [Graf] Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
I hvor stor grad er du fornøyd med:
åpningstidspunktet? 5,6 5,2 5,9 3,0
lukketidspunktet? 5,4 5,3 6,0 3,0
muligheten for variert oppholdstid (dager pr. uke, timer pr. dag)? 5,2 5,2 6,0 4,6
Snitt: 5,4 5,2 6,0 3,5
Informasjon   [Graf] Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
I hvor stor grad er du fornøyd med:
informasjon om hvordan ditt barn har det? 5,2 4,5 6,0 3,5
informasjon om det som skjer i barnehagen? 5,4 4,7 5,3 4,0
Snitt: 5,3 4,6 5,7 3,8
Fysisk miljø   [Graf] Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
Barnehagens uteområder? (med hensyn til barns utvikling lek og læring) 5,3 4,6 5,5 2,0
Barnehagens inneområder? (med hensyn til barnets utvikling, lek og læring) 5,0 4,6 6,0 2,0
Barnehagens fysiske innemiljø? (for eksempel  støy/renhold eller annet  - kan presiseres nederst på skjemaet) 4,6 4,5 6,0 2,5
Snitt: 5,0 4,5 5,8 2,2
Generelt   [Graf] Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i? 5,6 5,0 6,0 4,0
Snitt: 5,6 5,0 6,0 4,0
Snitt totalt: 5,4 4,9 5,8 3,8