Logget inn som   
styrer@rosteru...   
 
Undersøkelser
Veiledninger
FAQ
eDialog24 chat kontaktpunkt

Rosterud familiebarnehage >  Rapporter

Barnehage 2011 - foreldre / foresatte

Rosterud familiebarnehage
Sammenstilling:   [Legg til]
28 kommuner i snittet.
  Rosterud familiebarnehage Snitt
land
Høyest
kommune
Lavest
kommune
Resultat for brukerne 5,4 4,9 5,6 3,9
Trivsel 5,5 5,0 5,9 4,0
Brukermedvirkning 5,3 4,5 5,7 4,1
Respektfull behandling 5,6 5,2 6,0 3,9
Tilgjengelighet 5,4 5,2 6,0 3,5
Informasjon 5,3 4,6 5,7 3,8
Fysisk miljø 5,0 4,5 5,8 2,2
Generelt 5,6 5,0 6,0 4,0
Snitt totalt: 5,4 4,9 5,8 3,8